+4586275635 info@unique-gaver.dk

Kontakt

Kontaktformular

 

Unique of Denmark ApS

Amaliegade 9

1256 København K

+45 86 27 56 35

CVR 25312775

Profil

Hvem er vi?

Unique of Denmark ApS er en danskejet, familiedrevet virksomhed i betydelig vækst. Siden 1996 har vi specialiseret os som leverandør af business to business løsninger inden for et bredt sortiment af gaveløsninger, merchandise, industrielt design og specialfremstillede unika som f. eks. mundblæst dansk krystalglas.

Kundekredsen tæller det private erhvervsliv i ind- og udland, kunder i stat, regioner og kommuner samt faglige organisationer. Unique of Denmarks mål er at være Danmarks førende leverandør af personlige og innovative gave- og merchandiseløsninger til erhvervslivet og den offentlige sektor.

Vores mission

For os hos Unique of Denmark er det mere end tanken, der tæller.
En gave – eller et stykke merchandise – skal sige mere end tusind ord. Den skal ha’ lige netop det individuelle tilsnit, der får modtageren til at føle sig som noget særligt. Hvad enten det er en gave til en kunde, en forretningsforbindelse eller en medarbejder. En gave må aldrig blive upersonlig.
Derfor leverer vi gaver med personlighed.

Vores strategi

En hvilken som helst gave eller stykke merchandise er samtidig en del af giverens – virksomhedens – corporate image. Hos Unique of Danmark lægger vi gerne en langsigtet strategi for, hvordan jeres virksomhed får den optimale branding. Et image, der samtidig afspejler virksomhedens øvrige markedsførings- og kommunikationsstrategi.
Hvilket signal ønsker I at sende? Et traditionelt eller et innovativt?
Brug os som kreativ sparringspartner, og lad os sammen finde netop den løsning, der både skaber værdi for jeres virksomhed – og for modtageren.
En usædvanlig og anderledes løsning, der sætter sig spor, længe efter den er pakket ud.

Vores design

Gaver med sjæl og merchandise med personlighed – det er ledetråden, når vi griber en opgave an. Vi samarbejder med de største navne inden for dansk design og brugskunst. Bl.a. Rosendahl, Menu, Stelton, Global, Jacob Jensen, Georg Jensen, Piet Hein, Bodum og Eva Solo. Og vi udfører også specialopgaver, hvis I får en unik idé.

Et andet af vores specialer og nicheprodukter er mundblæst glas. Glasartikler designet af nogle af landets fornemste glaspustere og anerkendte kunsthåndværkere. Bl.a. Pernille Bülow. I samarbejde med os skabes alt fra de mindste håndlavede brugsting til de helt store unika-arbejder.

Vores præg og særpræg

Skal gaven ha’ et særligt personligt touch, har vi en in-house afdeling, der udfører alt fra lasergravering, sandblæsning og ætsning til tampoprint og indbrænding i glas og porcelæn. Ligesom vi arbejder med alle former for transfer-tryk og broderier.
Alt tåler naturligvis maskinvask.
Vores tilknyttede grafikere udarbejder desuden førsteklasses logoer.

Vores idé

Hos Unique of Denmark sætter vi en ære i at være med hele vejen gennem processen. Fra koncept- og idéfasen frem til den færdige produktion og eksklusive indpakning eller præsentation.

Vores mål er at skabe anderledes og kreative løsninger, der er lige så unikke som de personer, der skal modtage dem.

Start med at besøge vores store showroom eller kontakt os for et uforpligtende konsulentbesøg og hør mere om alle mulighederne.

Vi glæder os til et godt samarbejde.

Referencer

“Unique of Denmark har altid givet os den rette rådgivning og sparring. De er i stand til at sætte sig i vores sted, så vores gaveløsninger og merchandise til hver en tid harmonerer med de signaler, vi gerne vil sende som advokatfirma. Vi anbefaler dem varmt.”
Niels Wegener, Partner (L), a4 Advokatfirma, København

“Det er en fornøjelse at handle med Unique of Denmark. De giver hurtig respons og er altid parate til en personlig demonstration af produkterne. Og så er det et plus, at gaverne leveres indpakkede. Også ros til deres flotte, brugervenlige hjemmeside.”
Robert Larsson, Faglig sekretær, Dansk Metal, København

“Unique of Denmark varetager i dag alle vores reklamegaver, give-aways osv. Det er en stor force med et samarbejde, hvor kommunikationen er unik og dejligt personligt. Og så lever Unique også op til de krav, vi stiller til vores underleverandører mht. pris og leveringstid.”
Beth Larsen, Produktmarketingchef, OKI Printing Solutions Worldvide, Albertslund

“Vi oplever Unique of Denmark som en særdeles troværdig samarbejdspartner, når vi skal ha’ løst behovet for indkøb af gaveartikler. Såvel små som store opgaver løses hurtigt og professionelt. De er kompetente og kreative. Et samarbejde vi er meget glade for.
Peder Høyer, Rådhusinspektør, Frederiksberg Kommune, Frederiksberg

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Gyldighed

De følgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra januar 2015.

Leveringstid

Opgivne leveringstider er skønsmæssigt ansat og overholdes så vidt muligt.
Sælger påtager sig intet ansvar for følgerne af en eventuel overskridelse af leveringstiden.
Er forsinkelsen væsentlig, kan køber hæve handelen.
Meddelelse om handelens ophævelse skal fremsendes skriftligt til sælger og senest 5 dage efter, at køber blev bekendt med forsinkelsen.
Sælger er ikke forpligtet til at erstatte noget tab hos køber eller tredjemand.

Mangler

Såfremt en vare viser sig at være mangelfuld, forpligter sælger sig til inden for rimelig tid at afhjælpe manglen eller erstatte den leverede vare med en vare af tilfredsstillende kvalitet.
Såfremt sælger tilbyder en sådan afhjælpning eller ombytning, er køber ikke berettiget til at hæve købet eller kræve erstatning som følge af manglen.
Sælger er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen.

Sælgers forbehold

I det omfang en vare fremstilles i mere end 10 stk og er forsynet med købers logo, forbeholder sælger sig ret til at under- eller overlevere med op til 10 %.

Begrænsninger af sælgers ansvar

I det omfang sælger er ansvarlig over for køber eller tredjemand, er sælgers ansvar begrænset til direkte tab. Sælger hæfter således ikke for drifttab, avancetab og andre indirekte tab.
Sælger påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold over for Tredjemand.
Skader forårsaget af leverede varer er sælger kun ansvarlig for i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælger.

Force majeure etc.

Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure for sælger eller sælgers leverandører.
Til force majeure skal henregnes enhver begivenhed, som sælger eller sælgers leverandører ikke er herre over og som hindre eller begrænser den sædvanlige produktionsgang.

Annullering

Når ordren skriftlig er blevet bekræftet af os og produktionen er begyndt kan annullering ikke accepteres, med mindre dette sker ved særligt samtykke og normalt kun mod et annulleringsgebyr på minimum 10% af salgsprisen.

Reklamation

Returnering af fakturerede leverancer accepteres, kun efter forudgående skriftlig aftale, reklamationer skal ske inden 8 dage fra modtagelsen af varen.

Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt.

Erstatning

Er det solgte tillige forsynet med købers logo, hvilket gør varen uanvendelig for sælger, forbeholder sælger sig ligeledes ret til at kræve erstatning for de leverede varer.

Renter

Ved betaling efter forfaldsdag (se faktura) beregnes straks en rente på 1,5% af det fakturerede beløb, samt et rykkergebyr på kr. 100,00.
Såfremt det fakturerede beløb inklusive renter og rentes rente, samt rykkergebyr ikke er indbetalt efter 3 krav, fremsendes sagen til retslig inkasso.

Lovgrundlag

Enhver tvist mellem parterne vedrørende dette salg, dets forståelse eller forhold, der vedrører salget, skal afgøres efter dansk ret. I det omfang, ikke andet fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, finder Lov nr. 102 af 6. april 1906 om køb anvendelse.
Lov nr. 733 af 7.december 1988 om den internationale købelov finder dog ikke anvendelse på parternes retsforhold.
Eventuelt sagsanlæg skal ske ved Unique Of Denmark ApS´s værneting Københavns retskreds.
Eller ved Sø- og Handelsretten i København.

Priser og årsaftaler

Kunder

Vi sælger kun til erhvervskunder.

Priser

Alle priser nævnt på Unique´s hjemmeside er engrospriser excl. moms og beregnet ud fra et køb af hele colli excl. leveringsomkostninger.

Hele colli kan variere fra 12 til 240 enheder.
Der tages forbehold for prisstigninger, fejl på hjemmesiden samt udsolgte varer.
Ved større antal vil der i hvert enkelt tilfælde blive beregnet en speciel pris.

Årsaftaler

En årsaftale med UNIQUE har en lang række fordele for vore kunder.
Ved at samle hele eller store dele af virksomhedens indkøb af firmagaver, julegaver og promotionsartikler hos os opnås først og fremmest synergi gaverne i mellem.
Dernæst sikres omkostningsstyring på gavekontoen, idet månedlige eller årlige oversigter leveres til brug for afstemning med den interne bogføring i virksomheden.
Og alle organisationens uigennemsigtige posteringer af omkostninger til blomster, vin, chokolade, promotionartikler, gaver etc. bliver nu lige pludselig overskuelige og mulige at måle i forhold tiltidligere år.
Men vigtigst af alt sikres den røde tråd, ensartethed og firmaets ansigt ind- og udadtil.

Valg mellem flere julegaver

De seneste år er det blevet relativt populært at tilbyde sine ansatte valget mellem eksempelvis 3 julegaver, mere eller mindre kryptisk præsenteret.
Den ansattes ID og afdeling registreres med valget af gave hos UNIQUE, som derefter disponerer indkøbet.
Når gaven uddeles internt får I ligeledes udleveret denne liste, så fordelingen kan ske på rimelig vis.
UNIQUE forestår rådgivning i forbindelse med udvælgelse af det rigtige gavemix, registrering af gaveønsker, indkøb og evt. indpakning og levering som aftalt i forudgående skriftligt tilbud.
Virksomheder som har en meget uhomogen organisation eller som ikke ønsker at få utilfredse medarbejdere, når gaverne er udleveret, vælger ofte denne løsning.

Omvendt kan man sige at en julegave ER en gave. En overraskelse.
Nogen har gjort sig umage og haft anstrengelser med at finde den helt rigtige gave til virksomhedens ansatte.
Og hvis man oven i købet har gjort sig ulejligheden at sikre sig den rigtige gave og forenet ledelsesværdier og/eller kommunikationsstrategi i løsningen, så har man gjort sit arbejde godt.
Lad UNIQUE vejlede og rådgive jer, øse af vores erfaringer og lad os sammen finde GAVEN.

Indpakning

Med mindre andet udtrykkeligt er oplyst er alle gavepriser oplyst excl. evt. gaveindpakning.

Mulighederne for indpakning er grænseløse.
De mange forskelligartede muligheder indebærer, at der altid skal indhentes tilbud på gaveemballage & indpakning til lige netop din konkrete sag.

Logo, tryk, gravering etc.

Ved levering af artikler eller beklædning med forhåndsgodkendt logo/tekst, forbeholder UNIQUE sig ret til at over-/underlevere med +/- 10% af den samlede ordremængde. Logotryk – gravering – broderi m.v. beregnes individuelt for hver ordre.

Miljøpolitik

Miljøledelse

Unique vil være kendt for til stadighed at arbejde for en forbedring af alle væsentlige miljøforhold via fastlæggelse og løbende revision af miljømålsætninger, miljømål og miljøhandlingsplaner.

Aktiv minimering af påvirkninger

Unique vil og gør aktive bestræbelser på at minimere virksomhedens påvirkninger af det ydre miljø både fra vor produktion og produkter samt forebygge forurening.

Udledninger

Udledninger til omverdenen er og skal til stadighed reduceres. Vores fremtidige investeringer skal foretages med bevidsthed om forbedringer af alle miljøforhold.

 Tilsyn

Unique overholder alle lovmæssige krav, andre virksomhedspolitiske krav samt kravene i ISO 14001. Vi er endvidere underlagt arbejdstilsynets bestemmelser vedr. vor type virksomhed

 Produktion

Unique vil så vidt muligt anvende renere teknologi i produktionen. Selvom der kan blive tale om dyrere løsninger, så vil vor virksomhed nøje vurdere alternativer. Dette har medført, at vi pr. 1/1 1998 er gået væk fra at anvende blyholdige farver til udelukkende at anvende vandbaserede farver til glasdekorering.

 Spild

Unique vil minimere papirspild, optimere elektricitetsforbruget, mindske brugen af flygtige organiske opløsningsmidler, forbedre affaldshåndtering, optimere brug af fotokemikalier og optimere vandforbruget. En meget stor del af emballagen fra leverandører bliver genbrugt. Alle vores kunder tilbydes returret af deres emballage.

Bortskaffelse

Der arbejdes hele tiden mod en større genanvendelse af affaldsprodukter ved produktionen.

Medarbejdere

Unique’s miljøpolitik fordeles til alle medarbejdere, der frit kan stille forslag til miljømæssige og andre forhold i virksomheden. I den udstrækning, det er nødvendigt, så uddannes, oplæres og motiveres de ansatte til at udføre deres opgaver på en miljømæssig ansvarlig måde.

Indkøb og leverandører

Miljøhensyn vil altid indgå som et parameter i indkøbspolitik og leverandørvalg. Der lægges vægt på at leverandøren overholder de miljøkrav, de er underlagt.

Kontakt

Kontaktformular

 

Unique of Denmark ApS

Amaliegade 9

1256 København K

+45 86 27 56 35

CVR 25312775